Konfliktskyhed 2

I det foregående indlæg indkredsede jeg betydningen af “konfliktskyhed”, og noget tyder på, at ordet har modsætningsfyldte betydninger.

At være konfliktsky fremstilles som noget ikke ønskværdigt, hvis man slår det op i ordbøger.  Eksempelvis kategoriseres ordet sammen med “fej, ussel, krysteragtigt” og andre ord af samme skuffe i “Den Danske Begrebsordbog”. Læs videre “Konfliktskyhed 2”

Hvad kan man bruge sigt til?

Jamen, du kan både have en god udsigt, et kønt ansigt, en skematisk oversigt, en personlig indsigt og ikke have til hensigt at vække opsigt.

Via forskellige præfikser (forstavelser) er det, som du kan se, muligt at danne substantiver med meget forskellige betydninger.

Har du flere ord, hvor sigt indgår?

Konfliktskyhed 1

Efter blandt andet at have læst “Uskrevne regler på det danske arbejdsmarkedet” af Mehmet Yüksekkaya har jeg et stykke tid gået og funderet over ordet konfliktskyhed i relation til dansk kultur.

Og jeg er kommet frem til nogle spørgsmål, som kunne være spændende at undersøge nærmere:

1: Hvad betyder konfliktsky egentligt?
2: Er danskerne konfliktsky?
3: Hvordan kommer det i så fald til udtryk?
4: Hvorfor er vi mon (ikke) konfliktsky? Læs videre “Konfliktskyhed 1”