At lære sprog

Har du nogensinde tænkt over, hvor meget man skal sætte sig ind i, når man skal lære et nyt sprog?

Man skal blandt andet lære:
1. sprogets lyde (udtalen)
2. bogstavernes former (alfabetet)
3. bogstavernes sammensætninger (ordene)
4. grammatiske strukturer (bøjninger og ordstilling)

I det efterfølgende vil jeg kommentere mest på sprogets lyde og de grammatiske strukturer. Læs videre “At lære sprog”

Forskellen på “at begynde med” og “at begynde på”

At begynde med betyder at indlede/at gå i gang med. Det bruges, når noget er det første i en række af ting.

Eksempelvis:
Han begynder med at tage tøj på, og derefter spiser han morgenmad.
Teksten begyndte med et resumé (og derefter…) 

At begynde (på) bruges, når man går i gang med et eller andet, som strækker sig over tid. Præpositionen (forholdsordet) “på” kan udelades, hvis den efterfølges af en infinitiv (navneform).

Eksempelvis:
Hun er begyndt (på) at ryge.
De begyndte (på) at skrive manuskriptet, da de kom hjem fra rejsen.
Han begynder på arbejde efter ferien.

Konfliktskyhed 3

3: Hvordan kommer konfliktskyhed til udtryk?

Konfliktskyhed kan komme til udtryk såvel adfærdsmæssigt som verbalt. Det vil sige i vores måde at opføre os på over for hinanden og i den måde, vi taler sammen på.

Adfærdsmæssig konfliktskyhed

Hvis vi bryder en norm, påtales det sjældent. Hvis eksempelvis to sidder og taler sammen under en fremlæggelse ved et møde, beder de andre deltagere dem sjældent om at tie stille. (Især ikke hvis de ikke kender hinanden godt).  Læs videre “Konfliktskyhed 3”