Ligheder mellem sprogene engelsk og spansk

Det er faktisk sådan, at det er nemmere at lære et nyt sprog, hvis man i forvejen taler flere sprog.
Det første, du tænker, er sikkert, at det er nemmere at lære italiensk, hvis man kan tale spansk eller lære spansk, hvis man taler fransk. Eller at det er nemt at lære de nordiske sprog, fordi dansk er et nordisk sprog.

To sprog, som også kan støtte hinanden, er engelsk og spansk. Der er nemlig rigtig mange ord, som staves på (næsten) samme måde og næsten også udtales ens.

Eksempelvis:
Communication – comunicación
Information – información
Conclusion – conclusión
Confusion – confusión

Television – televisión
Invisible – Invisible

Det er dog ikke kun ord, der ender på – ion, som er ens.

Eksempelvis:
Moment – momento
Famous – famoso
Programme – programa
Music – música
International – internacional
Romantic – romántico
Telephone – teléfono

Dette var et lille udpluk, men der er mange mange flere.

Dette kendskab til engelske ord kan du således trække på, hvis du vil lære spansk. Denne vidensoverførsel kaldes for transfer, og den sker på alle områder, ikke kun ved ordforråd.

Tippet i maj. Nutid eller datid?

Hedder det nu “synes” eller “syntes”?

På Google er der over 5 mio. hits på det spørgsmål, så her kommer der en enkelt huskeregel.

Det hedder “synes” i nutid.
Eks.: Han synes, det er sjovt at bade.

I datid skal du huske at tilføje “t”, når du skriver ordet.
Eks: Han syntes, det var sjovt at bade.

TIP!
Tit kan man ikke høre forskel på de to tider, når man taler, så der afgør man ud fra resten af samtalen, om der er tale om nutid eller datid.