Tippet i juni. Hvorfor gør du nu (ikke) det, når jeg har sagt at…?

Denne måneds tip er lidt anderledes end de foregående, da det ikke er et sprogtip, men et (kulturelt) tip om socialisering.

Måske er du træt af, at når du nu har sagt til dit barn, at det skal:
– Rydde op på værelset, så bliver det ikke gjort.
– Holde op med at råbe, så fortsætter det bare.
– Lade være med at bande, så bliver det ved med at sige eder.

Læs videre “Tippet i juni. Hvorfor gør du nu (ikke) det, når jeg har sagt at…?”

Inspireret af mit masterprojekt i dansk som andetsprog

Der har været lidt stille herinde, fordi jeg har arbejdet med mit masterprojekt. Nu er min mastergrad kommet i hus, men hvad er jeg så blevet klogere på?

Jeg har dels lært en masse spændende teori om sprog og didaktik samt fået et bredt indblik i andetsprogsundervisningen. Derudover er jeg blevet klogere på min egen praksis som andetsprogsunderviser gennem 4 semesteropgaver om:

– intersprog (det sprog, som kursisten taler i læringsprocessen frem mod dansk).
– socialkonstruktivisme vs. essentialisme (den måde, som vi taler om, fremstiller og opfatter andre/udlændinge).
– muligheder for sprogtilegnelse, når jeg underviser på arbejdspladsen (samspillet mellem arbejds- og undervisningsrum).
– opfyldelse af forskellige mål, når jeg underviser på arbejdspladsen (arbejdsmarkedsrettet dansk og danskprøven).

Og mit masterprojekt har været med til at give mig et bredere perspektiv på læring – fra det kognitive til det sociokulturelle læringssyn, hvilket jeg vil uddybe i et andet indlæg.