Konfliktskyhed 3

3: Hvordan kommer konfliktskyhed til udtryk?

Konfliktskyhed kan komme til udtryk såvel adfærdsmæssigt som verbalt. Det vil sige i vores måde at opføre os på over for hinanden og i den måde, vi taler sammen på.

Adfærdsmæssig konfliktskyhed

Hvis vi bryder en norm, påtales det sjældent. Hvis eksempelvis to sidder og taler sammen under en fremlæggelse ved et møde, beder de andre deltagere dem sjældent om at tie stille. (Især ikke hvis de ikke kender hinanden godt).  Læs videre “Konfliktskyhed 3”

Konfliktskyhed 2

I det foregående indlæg indkredsede jeg betydningen af “konfliktskyhed”, og noget tyder på, at ordet har modsætningsfyldte betydninger.

At være konfliktsky fremstilles som noget ikke ønskværdigt, hvis man slår det op i ordbøger.  Eksempelvis kategoriseres ordet sammen med “fej, ussel, krysteragtigt” og andre ord af samme skuffe i “Den Danske Begrebsordbog”. Læs videre “Konfliktskyhed 2”

Hvad kan man bruge sigt til?

Jamen, du kan både have en god udsigt, et kønt ansigt, en skematisk oversigt, en personlig indsigt og ikke have til hensigt at vække opsigt.

Via forskellige præfikser (forstavelser) er det, som du kan se, muligt at danne substantiver med meget forskellige betydninger.

Har du flere ord, hvor sigt indgår?

Konfliktskyhed 1

Efter blandt andet at have læst “Uskrevne regler på det danske arbejdsmarkedet” af Mehmet Yüksekkaya har jeg et stykke tid gået og funderet over ordet konfliktskyhed i relation til dansk kultur.

Og jeg er kommet frem til nogle spørgsmål, som kunne være spændende at undersøge nærmere:

1: Hvad betyder konfliktsky egentligt?
2: Er danskerne konfliktsky?
3: Hvordan kommer det i så fald til udtryk?
4: Hvorfor er vi mon (ikke) konfliktsky? Læs videre “Konfliktskyhed 1”

Hvordan er det nu? Skal team møde /teammøde skrives i ét eller to ord?

Er du én af dem, der kommer i tvivl, om der skal være mellemrum eller ej i et ord?

SUBSTANTIVER* & ADJEKTIVER**

Hedder det:
han boede i en ældre bolig, eller han boede i en ældrebolig?

I dette eksempel er begge muligheder korrekt dansk. Det vil sige, at de begge giver mening, men de betyder to forskellige ting. “En ældre bolig” betyder en gammel bolig fremfor en ny bolig, hvorimod en “ældrebolig” betyder en bolig beregnet for ældre mennesker. (Hvor gammel boligen er, siger ordet ikke noget om). Læs videre “Hvordan er det nu? Skal team møde /teammøde skrives i ét eller to ord?”

Værdier

Demokrati er ikke en værdi

Hvad er en værdi egentlig?
Det afhænger af i hvilken forbindelse man bruger begrebet. Indenfor matematik er en værdi et tal, men når man taler om kultur, hvad betyder begrebet så?

Først lige en lille tur forbi begrebet kultur. Læs videre “Værdier”

Ligger eller lægger

En nem lille huskeregel på forskellen mellem at ligge og at lægge.

Ligge skal bruges, når noget ligger stille.
Eksempel: Jeg har ligget syg hele ugen.
Læg mærke til, at der er “i” både i ligge og stille.

Lægge skal bruges, når der er tale om en bevægelse.
Eksempel: Jeg lægger bogen på bordet.
Læg mærke til, at der er “æ” både i lægge og bevægelse.

Klik på facebook.com/sprogpolitiet/, og find selv fejlen 🙂

Hej Verden!

Velkommen til min blog, som handler om sprog, kommunikation og kultur.

Min baggrund for at lave denne blog er, at jeg er en sprog- og kulturnørd.
Jeg har hele mit liv interesseret mig for sprog og kultur og arbejdet med disse områder på den ene eller anden måde. Hvis du vil vide mere, så gå ind på min profil på LinkedIn:

www.linkedin.com/in/linapapedreier/

God fornøjelse!