Tippet i august. Skal der komma foran at?

https://www.sprogkontoret.dk/test-dine-kommaer-5/

Hvis du ikke bruger startkomma (grammatisk komma), skal der aldrig komma foran “at”.

Det var jo superlet!

MEN hvis du bruger

startkomma er svaret både ja og nej.
Så skal der nemlig komma foran nogle sætninger med “at”.
Det afhænger af, om “at” er:

  • en konjunktion (bindeord)
  • en infinitivpartikel (et lille ord brugt foran udsagnsordet i navneform, som ikke kan bøjes).

WOW, det lyder godt nok kompliceret. Jeg holder mig fra startkommaet, tænker du.

Aahr, gør du nu også det?
Du er vel gået ind på denne side for at blive klogere på dette sproglige felt.

Så lad dig ikke skræmme, men læs videre og se, om ikke du måske kan få lidt mere styr på, hvordan det er med det komma foran “at”, når du bruger startkomma.

Konjunktionen “at”

Når “at” indleder en ledsætning*, er “at” en konjunktion, og der skal komma foran.

For eksempel:
– Hun tror, at det bliver godt vejr i dag.
– Jeg håber, at du kommer til festen.

Den markerede del i hver sætning er ledsætningen, og den står som objekt (genstandsled) i hovedsætningen**.
Objektet i den første sætning er dermed, “At det bliver godt vejr”, da det er det, hun tror.
I den anden sætning er objektet “At du kommer til festen”, da det er det, jeg håber.

Der skal komma mellem første del af hovedsætningen og ledsætningen i begge sætninger, fordi der er to subjekter (grundled) og to verballed (udsagnsled) i hver sætning.
Disse par (subjekt + verballed) adskilles med et komma, når man bruger startkomma.

Ovenstående kan illustreres således.
Subjekterne er markeret med blåt, og verballeddene står med orange.
Hun tror, at det bliver godt vejr i dag.
Jeg håber, at du kommer til festen.

Infinitivpartiklen “at”

Desværre sniger der sig også nogle gange et komma ind i sætningen, når “at” er en infinitivpartikel.

For eksempel:
– Inspirationen har det formål, at hjælpe dig i din jobsøgning.
– Jeg vænner mig aldrig til, at spise stærk mad.

Kan du se, hvad der er galt?
Der mangler noget i begge sætninger, hvis de skal indeholde et komma.

Der er kun ét subjekt (inspirationen og jeg) i hver sætning, og ét bøjet verbum (har og vænner mig til).
“At hjælpe” og “at spise” er ganske rigtigt verber, men ikke verballed, da de ikke er bøjede. De står derimod i infinitiv, hvorfor “at” kaldes for en infinitivpartikel.

Der er dermed ikke nogle par (subjekt og verballed), der skal adskilles med et komma, hvilket du kan se på farvemarkeringerne i sætningerne.
Inspirationen har det formål at hjælpe dig i din jobsøgning.
Jeg vænner mig aldrig til at spise stærk mad.

Mange falder dog alligevel i og sætter komma, når de ser et “at”, der står som en infinitivpartikel.

Dette kaldes for hyperkorrektion, hvilket betyder, at man har lært en sproglig regel, som man derefter bruger forkert ved at overgeneralisere.

Se andre eksempler på hyperkorrektion i Jørgen Nørby Jensens artikel https://www.dr.dk/nyheder/kultur/kulturklubber/kommentar-foedslen-af-en-sproglig-fejl.

TIP!
Der kan sættes komma foran “at”, når det indleder en ledsætning. Det afhænger af, om du bruger startkomma eller ej.

Der skal aldrig komma foran “at”, når det står som en infinitivpartikel.
Vær opmærksom på hyperkorrektion.

*En ledsætning er en sætning, der står som et led i hovedsætningen.
**En hovedsætning er hele sætningen fra punktum til punktum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *