Konfliktskyhed 4

4: Hvorfor er vi mon (ikke) konfliktsky?

Først vil jeg sige, at det er lidt misvisende at tale om, at “vi” er konfliktsky, fordi det er forskelligt fra person til person, om man er konfliktsky eller ej, og i hvilken grad man er det.
Overordnet set er der dog elementer i den danske kultur, som gør, at det opfattes som positivt at være konfliktsky.

Læs videre “Konfliktskyhed 4”