Homografer

Homografer er ord, der staves ens, men som udtales forskelligt.
Betydningen afgøres ligesom ved homonymer ud fra konteksten, men ved homografer kan der også være andre elementer, som angiver forskelle i udtalen og dermed betydningsforskelle.

Læs videre “Homografer”