Tippet i juni. Er der godt nok et ord, der hedder “kunnet”?

Denne måneds tip blev jeg inspireret til, da jeg skrev følgende kommentar på Facebook:

“Imponerende, at du har kunnet holde motivationen …”

Jeg kom helt i tvivl, om det ikke godt nok staves “kunnet” med “t”.
I tale vil vi jo enten sige [ˈkunə] eller [ˈku], men i ovenstående eksempel skal verbet altså ende på “t”.

Forklaringen er, at ved alle verber bøjet i perfektum (førnutid) eller pluskvamperfektum (førdatid) tilføjes -et eller -t til stammen.

Eksempelvis:
– sovet (sov + et)
– gået (gå + et)
– spist (spis + t)
.

Det gælder også modalverber (mådesudsagnsord).

Eksempelvis:
– kunnet (kunne + t)
– skullet ( skulle + t)
– villet (ville + t).

Ved modalverber tilføjes endelsen dog infinitivformen (navnemåden), da den er den korteste form af disse verber.

TIP!
Der skal altid -et eller -t på verbet, når det er bøjet i perfektum eller pluskvamperfektum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *