Den udvidede forklaring på ligger eller lægger m.fl.

Det første indlæg fra 2018 drejer sig om to huskeregler til at kende forskel på brugen af “at ligge” og “at lægge”.
Du kan genlæse indlægget her: https://blog.dreier.dk/ligger-eller-laegger/

I dette indlæg går jeg lidt dybere ned i forskellen på “at ligge” og “at lægge” samt andre verber (udsagnsord), der hører sammen parvis.

De seks par er:
¤ Ligge – lægge
¤ Sidde – sætte
¤ Vågne – vække
¤ Synke – sænke
¤ Springe – sprænge
¤ Hænge (- hænge).

Den grammatiske forskel på de seks par er, at verberne er henholdsvis intransitive og transitive.

Et transitivt verbum “kræver” et objekt (genstandsled) i modsætning til et intransitivt verbum, som ikke efterfølges af et objekt.
Og i hvert par er det ene verbum intransitivt, mens det andet er transitivt.

For eksempel:
Papirerne ligger på spisebordet.
– Jeg lægger papirerne på spisebordet.

– De sidder på tæppet ude i haven.
– De sætter babyen på tæppet ude i haven.

– Han vågner klokken 7.00.
– Han vækker børnene kl. 7.00.

– De synker til bunds.
– De sænker loftet i stuen.

– Vi springer over hækken ind til naboen.
– Vi sprænger huset i luften.

Overtøjet hænger på knagerækken.
– Hun hænger overtøjet på knagerækken.

I den første sætning er verberne intransitive, da der ikke er noget objekt.
I den anden sætning er verberne transitive, og objektet er understreget.

Så hvis du er i tvivl om, hvilket verbum, du skal vælge så se efter, om der er et objekt i sætningen eller ej.

Ekstra information om de sidste tre sætningspar

Synke – sænke
Vær opmærksom på, at hvis objektet er mad og drikke, så synker og ikke sænker du.

For eksempel:
– Hun kunne ikke synke den stærke mad.

Springer – sprænger
Verbet springer kan være transitivt, hvis objektet betegner, hvilken type spring der er tale om.

For eksempel:
Han springer bungee jump.

Ligesom huskereglerne for “at ligge” og “at lægge” findes der også huskeregler for “at springe” og “at sprænge”.

Springer bruges, når noget springer af sig selv.

For eksempel:
– Bomber springer om 5 minutter.

Sprænger bruges, når der er noget/nogen, der får noget til at sprænge.

For eksempel:
– Eleverne med et snit over 12 sprænger karakterskalaen
.

Hænger – (hænger)
Verbet hænger er atypisk, da det har to datidsformer:
Hang og hængte. Hang er intransitivt, mens hængte er transitivt.

For eksempel:
– Jakken hang over stolen.
– Hun hængte jakken over stolen.

Siden 1986 er det dog ifølge retskrivningsordbogen muligt også at bruge hængte som et intransitivt verbum.

2 Replies to “Den udvidede forklaring på ligger eller lægger m.fl.”

  1. Ved “springer”, som du kalder “transitiv”, er der nok tale om et såkaldt “indre objekt” eller “effiziertes Objekt” ….i stil med “at grave en grav” eller “at male et billede”

    1. Hej Sven
      Jeg kan godt se, at min ordstilling et sted gør, at “springer” kan opfattes som transitivt. Det har jeg nu rettet – tak.
      “Springer” er transitivt, ligesom eksemplerne med “springer” og “sprænger” illustrerer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *