Estudiante y alumno/studerende og elev

Som nybegynder i spansk er en af de første sætninger, du lærer, eksempelvis:

“Soy estudiante” eller “soy alumno/alumna”.

“Soy estudiante” betyder “jeg er studerende”, og “soy alumno/alumna” betyder “jeg er elev”, men de bruges som synonymer.

Men hvad er egentlig forskellen på at være studerende og elev?

En elev udgør den ene halvdel af en lærer-elevrelation.
Der er altså altid en underviser, hvis du bruger termen “elev”.
Eleven modtager undervisning fra underviseren. Underviseren “overfører” viden eller færdigheder på den ene eller anden måde til eleven.

Hvordan disse overføres, altså hvordan undervisningen bliver til læring afhænger af underviserens læringssyn, og eleven kan i denne proces enten være aktiv eller passiv.

En studerende studerer noget, altså tilegner sig viden, og er dermed som udgangspunkt aktiv. Det kan enten være gennem en lærer-elevrelation, på egen hånd eller via en kombination af disse.

Ansvaret for læring er større hos en studerende end hos en elev, hvilket også ses på ordene:

  • Folkeskoleelev.
  • Gymnasieelev.
  • Universitetsstuderende.
  • Selvstuderende.

På dette link: https://www.fundeu.es/consulta/estudiante-y-alumno-1376/ kan du læse den spanske forklaring, som dette indlæg er inspireret af.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *