Grammatisk opmærksomhed 12. Perfektum på spansk

Perfektum (førnutid) er en lidt speciel størrelse på spansk.

En dansk sætning, hvor verballeddet (udsagnsleddet) er bøjet i perfektum, kan oversættes til spansk på flere måder.
Eksempelvis de 4 konstruktioner, som jeg gennemgår i dette indlæg.

Jeg tager udgangspunkt i den danske sætning:

– Jeg har boet 7 måneder i Salamanca.

I denne sætning er verbet (udsagnsordet) “at bo” bøjet i perfektum (har boet).

KONSTRUKTION 1

Den oplagte oversættelse af denne sætning er:
He vivido 7 meses en Salamanca.

Altså en oversættelse hvor verballeddet “har boet” også oversættes med en spansk perfektum “he vivido”.

KONSTRUKTION 2

Oversættelsen af den danske sætning kan også lyde:
Llevo 7 meses viviendo en Salamanca.

I denne sætning oversættes verballeddet med følgende udtryk:

Llevar (verbum 1) + tidsudtryk + verbet, der udtrykker handlingen (verbum 2).

Denne konstruktion består af to verber.
Det første verbum “llevar” bøjes i præsens (nutid), mens det andet verbum, som udtrykker det, du har gjort, altså selve handlingen “boet”, bøjes i præsens participium (lang tillægsform).

Det er således kun den danske sætning, der indeholder en perfektum.
Ingen af de to verber i den spanske sætning er bøjet i perfektum.

De to forskellige oversættelser (konstruktion 1 og 2) viser, om handlingen er afsluttet eller ikke afsluttet.

I den første sætning “He vivido 7 meses en Salamanca.”, bor jeg ikke længere i Salamanca. Det er afsluttet.

I den anden sætning “Llevo 7 meses viviendo en Salamanca.”, bor jeg stadigvæk i Salamanca, og jeg har indtil nu boet der i 7 måneder. Det er altså uafsluttet, og handlingen varer ved.

De to konstruktioner bruges dermed til at udtrykke en nuance, som du ikke kan se i den danske sætning.

KONSTRUKTION 3

En tredje oversættelse af sætningen lyder:
Hace 7 meses que vivo en Salamanca.

Denne konstruktion består af:

Hacer (verbum 1) + tidsudtryk + que + verbet, der udtrykker handlingen (verbum 2).

Med denne konstruktion udtrykker du det samme som med llevar-konstruktionen ved at bøje de to verber i præsens.

KONSTRUKTION 4

I den sidste konstruktion tilføjes adverbiet (biordet) “lige” for at udtrykke, at du lige har gjort noget.

Den danske sætning lyder således: Jeg har lige boet 7 måneder i Salamanca.

På spansk skal du ikke sætte ordet “lige” ind i sætningen, men derimod bruge konstruktionen:

Acabar (verbum 1) + de + verbet, der udtrykker handlingen (verbum 2).

I denne konstruktion bøjes verbet “acabar” i præsens (nutid), mens det, du lige har gjort “boet”, skal stå infinitiv (navneform).

Den sidste oversættelse lyder således:
Acabo de vivir 7 meses en Salamanca.

Ved denne konstruktion udtrykker du en handling, som du lige har gjort. Altså noget, der netop er afsluttet.

Når du skal udtrykke en perfektum på spansk, er der således forskellige muligheder.
Det er forskellige nuancer der bestemmer, hvilken mulighed du skal vælge.

God fornøjelse med perfektum!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *