Oversigt over sætningsled

Ligesom med ordklasserne oplever jeg, at der er mange, som ikke kan analysere en sætning. Jeg har derfor også lavet en

Formålet med oversigten er, at du kan se,:

  • hvilke sætningsled der findes.
  • hvad de hedder på dansk og latin.
  • et eksempel på leddet via en sætning.

Så tænker du muligvis ligesom ved indlægget om ordklasserne: “Hvorfor har jeg overhovedet behov for at vide noget om sætningsled?”

Det har du måske heller ikke, men som ved ordklasserne kunne det være, at du:

  • interesserer dig for sprog.
  • får en bedre forståelse for sprog.
  • kan bruge det til at lære andre sprog.

En sætning består som minimum af et subjekt (grundled) og et verballed (udsagnsled). Denne kerne kaldes for nexus.
Nexus kan udvides med andre led, og i nedenstående skema kan du se de led, som en sætning kan bestå af.

OVERSIGT

DanskLatinAnalysetegnEksempel
biledadverbielt ledintet tegnHan går en tur hver dag
forholdsordsledpræpositionsledbølgestregHan køber en gave til sin søster
genstandsled/
direkte objekt
akkusativobjekttrekantHunden spiser et kødben
grundledsubjektkrydsHuset ligger på landet
hensynsled/
indirekte objekt
dativobjektfirkantDe giver hende en blomst
omsagnsled til genstandsledobjektsprædikatcirkel med trekant iVi kalder butikken Oasen
omsagnsled til
grundled
subjektsprædikatcirkel med kryds iButikken hedder Oasen
udsagnsledverballedcirkelVi fejrer min fødselsdag
Sætningsledsoversigt i alfabetisk rækkefølge. Det aktuelle sætningsled er markeret med orange.

Hvordan finder du så leddene i en sætning?

Verballedet finder du ved at sætte
– jeg foran.

Subjektet finder du ved at spørge:
– Hvad/hvem + verballed.

Akkusativobjektet finder du ved at spørge:
– Hvad + verballed + subjekt.

Hvis sætningen er med verberne: være, blive, hedde, synes, kaldes og døbes udløser disse et subjektprædikat i stedet for et akkusativobjekt.

Dativobjektet finder du ved at spørge:
– (Af hensyn) til hvem + verballed + subjekt + akkusativobjekt.

Objektsprædikatet finder du ved at spørge:
– Hvad + verballed + subjekt + akkusativobjekt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *