Sprogportrættet: Vinduet til kursisternes sproglige ressourcer

Som jeg skrev i seneste indlæg, er jeg blevet inspireret til at lave mit eget sprogportræt efter at have læst en masteropgave om translanguaging, og fordi jeg er optaget af, hvordan man kan bruge alle kursistens sprog i processen med at lære dansk.

Uafhængigt af det er jeg blevet opfordret til at lave inspiration til andre undervisere om netop sprogportrætter.

Dette indlæg giver en kort introduktion til, hvordan du som sprogunderviser kan bruge sprogportrættet i din undervisning, hvad enten det er frontal- eller online undervisning (i disse coronatider).

Nu tænker du måske:
– Hvad er et sprogportræt?
– Hvorfor skal jeg lave et?
– Hvordan gør jeg?

DEFINITION

Et sprogportræt er en skitse over en menneskekrop, der er farvelagt og kommenteret af en person ud fra personens egen opfattelse af sit sproglige repertoire.

Det sproglige repertoire skal forstås bredt, idet det både kan rumme nationalsprog, dialekter, slang, enkelt ord osv.
Og det dækker både over sprog, man taler til perfektion, kun kender enkelte ord på, eller som man ønsker at lære.

FORMÅL

Kursisten og du som sprogunderviser kan bruge sprogportrættet som et redskab til en subjektiv kortlægning af den enkelte kursists sproglige repertoire.
Kortlægningen er subjektiv, da det er kursistens opfattelse af egne sproglige ressourcer, der kommer til udtryk.

Denne kortlægning skaber både en bevidstgørelse af og en indsigt i diversiteten i kursisternes sproglige repertoire.

Dette repertoire kan efterfølgende bruges eksplicit i planlægningen og gennemførelsen af sprogundervisningen ud fra tilgangen:

Translanguaging, hvor kursistens sproglige ressourcer kommer i spil og udnyttes konstruktivt i den daglige undervisning.

INTRODUKTION

Der er ikke en “rigtig måde” at lave et sprogportræt på.
Formålet er blot, at hver enkelt kursist farvelægger og kommenterer en skabelon over en menneskekrop ud fra vedkommendes opfattelse af eget sprogligt repertoire.

Jeg har vedhæftet en skabelon, som du kan udlevere/sende til dine kursister.
(Jeg har fået lov til at bruge den af en tidligere studiekammerat).

Som underviser afgør du selv, hvordan og hvor meget information du giver som introduktion.
Men vær bevidst om, hvor meget du via din introduktion kan komme til at styre kursisternes sprogportræt.

Introduktionens indhold afhænger selvfølgelig også af, hvem målgruppen er samt dine ideer til inddragelsen af portrætterne i undervisningen efterfølgende.

Er formålet en bevidstgørelse af holdets samlede sproglige ressourcer, eller vil du udarbejde opgaver, hvor ressourcerne bruges aktivt?

Her får du tre ideer til, hvordan du kan introducere sprogportrættet, når du har fortalt , hvad formålet er.
Introduktionerne går fra at være åbne til mere styrende:

1. Du kan vælge kun at bede dem om at farvelægge (og skrive kommentarer på) skabelonen ud fra, hvad de tænker om deres sprog uden at give yderligere instruktioner.

2. Du kan formulere nogle spørgsmål, de skal besvare som udgangspunkt for farvelægningen og kommentarerne.

Eksempelvis:
– Hvilke sprog taler du hjemme?
– Har du nogle yndlingsord?
– Hvilke sprog taler/tænker/drømmer du (på)?

3. Du kan vise dem dit eget sprogportræt som inspiration.

Ideerne kan selvfølgelig kombineres.

EFTERBEARBEJDNING

Når skabelonerne er farvelagt og kommenteret skriftligt, kan du vælge at opfatte disse sprogportrætter som færdige, men du kan også interviewe/spørge ind til portrætterne.

Det kunne således eksempelvis være interessant at undersøge, (hvis det ikke står der i forvejen):

– Hvad de valgte farver dækker over? (Dækker farverne over sprog som tales perfekt, som kursisten ønsker at lære eller kendskab til enkelte ord?)

– Hvorfor lige disse farver anvendes?

– Hvorfor bestemte dele af kroppen males med den samme farve?

– Hvor udbredt de forskellige farver er?

– Hvor/hvordan kursisten lærte sprogene?

De uddybende spørgsmål formuleres, så de underbygger formålet med at lave sprogportrættet.

EKSEMPEL

Nedenstående er et eksempel på et 7-årigt barns opfattelse af egne sprog ud fra en åben introduktion.

Sprogportrættet giver et godt billede på en subjektiv forståelse af sprog og et indtryk af, at barnet er motiveret og interesseret i at lære forskellige sprog.

Denne viden kan du bruge bevidst på forskellige niveaer i din undervisning.

GOD FORNØJELSE!

3 Replies to “Sprogportrættet: Vinduet til kursisternes sproglige ressourcer”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *