Tippet i maj. Lige glad eller ligeglad

Den eneste forskel på “lige glad” og “ligeglad” er mellemrummet.

Eller er det nu det?

Lige (så) glad
Eksempelvis:
– Jeg blev lige glad, da jeg så, at der stod kage på bordet, men den var ikke til os.
“Lige glad” betyder, at jeg bliver glad for en kort stund.

– Min kollega sagde, at hun var lige glad for, om det var mandag eller fredag.
I denne sætning betyder “lige glad”, at det er ligegyldigt for kollegaen, om det er mandag eller fredag. Hun kan lide begge dage lige meget. Hun foretrækker ikke den ene dag frem for den anden.

– Han er stadig lige glad for sit arbejde, som da han blev ansat.
I denne sætning betyder udtrykket, at han er tilfreds med sit arbejde på samme niveau, som da han blev ansat.

Ovenstående sætninger viser to forskellige betydninger af udtrykket “lige glad”.
Enten uden en præposition (forholdsord), hvor det betyder “at være/blive glad for en kort stund” eller med præpositionen “for”, hvor det betyder “at kunne lide noget eller to ting lige meget”.

Læs nu nedenstående citat, og forklar betydningen af “lige glad”.

“Han var egentlig lige glad med, om en nye sofa skulle være grå eller brun. Altså lige så glad for en brun som for en grå. Så det havde faktisk ingen betydning, hvilken sofa hun valgte. “https://www.ingehulsen.dk/hans-kone-kunne-faa-ret-bare-han-faar-fred/

I den anden sætning er manden “… lige så glad for en brun som for en grå” sofa, hvilket betyder, at det er ligegyldigt, om konen vælger en brun eller en grå sofa.

I den første sætning er han ” … egentlig lige glad med, om en nye sofa skulle være grå eller brun.” Det giver ikke mening, fordi du kan være “lige glad” for noget ikke med noget.

Der burde have stået “ligeglad”.

Ligeglad
Når “ligeglad” skrives i et ord, betyder det at være uinteresseret i noget, uberørt af noget, eller ikke at respektere noget .

Eksempelvis:
– Jeg blev efterhånden ligeglad med, om hun kom til tiden.
Det betyder, at det efterhånden er ligegyldigt, om hun kommer til tiden.

– Hun var ligeglad med færdselsreglerne, så hun kørte bare over for rødt.
I denne sætning respekterer hun ikke færdselsreglerne og kører derfor over for rødt.

– Er du ligeglad med, hvad andre tænker om dig?
Dette spørgsmål går på, om personen er uberørt af, hvad andre tænker?

Der er altså mere end mellemrummet til forskel på “lige glad” og “ligeglad”.

TIP!:
Hvis du har svært ved at afgøre, om ordet staves i et eller to ord, kan du udover at lægge mærke til præpositionen efter ordet også bruge ordet “så”.
Når det staves i to ord, kan du nemlig indsætte “så” mellem de to ord.

Eksempelvis:
– Jeg blev lige glad …
– Min kollega sagde, at hun var lige glad …
– Han er stadig lige glad …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *