Tippet i marts. Nutids-r

https://www.google.com/search?q=nutids+r&sxsrf=ALiCzsZ4OCpf8RQA2xB_ZalXhDPDftHTxQ:1657000245119&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA4YL4huH4AhXlQ_EDHZJUDhUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=2752&bih=1010&dpr=1.25#imgrc=KQkGxPaoNW7tCM

Det er ikke altid muligt at høre, om verbet (udsagnsordet) skal ende på “r” eller ej.

Hedder det eksempelvis:
Han køre langsomt, eller han kører langsomt?
– Han
observere fuglene, eller han observerer fuglene?
– Han
lære meget på kurset, eller han lærer meget på kurset?

Det hedder han kører, observerer og lærer.

Køre/observere/lære er infinitivformer (navnemåder).
Det vil sige, at du kan sætte “at” foran, og de skal dermed ikke ende på “r”.

Så siger du nok:
“Jamen, jeg kan da sætte “at” foran dem alle sammen.
Hør selv: At køre, at kører, at observere, at observerer, at lære, at lærer.”

NEJ, det kan du ikke!

Du kan kun sætte “at” foran verbet, hvis det står i infinitiv.

Når verbet er bøjet i præsens (nutid), ender det på “r”.

Problemet er, at du ved nogle verber ikke kan høre, at de ender på “r” i præsens.

Eksempelvis:
– jeg arrangerer
– jeg diskuterer
– jeg fejrer
– jeg forhører
– jeg hører
– jeg illustrerer
– jeg inviterer
– jeg kondolerer
– jeg kontrollerer
– jeg konkurrerer
– jeg leverer
– jeg lærer
– jeg perspektiverer
– jeg placerer
– jeg programmerer
– jeg præsenterer
– jeg reagerer
– jeg rører
– jeg tørrer
– jeg varierer
– jeg ændrer.

Men prøv at læse følgende eksempler:
– jeg går
– jeg hopper
– jeg håber
– jeg leger
– jeg spørger

– jeg synger
– jeg taler.

Her er du ikke i tvivl om, at verbet staves med “r” til sidst.

Det afgørende for, om der skal “r” på verbet, er dermed verbets form.
Altså hvordan det står i sætningen.

Du skal lægge mærke til om:
– Det står som et verballed (udsagnsled) i præsens.
– Det er en infinitivform.
– Der står et modalverbum (mådesudsagnsord) foran.

Der skal nemlig kun “r” på, hvis verbet står som verballed i præsens.

Eksempelvis:
– Han kører langsomt forbi huset
(verballed).
– Hun kan godt lide at køre i tog (infinitivform).
– De vil køre hele vejen til Italien (modalverbum).

TIP!
Du kan også afgøre, om verbet i sætningen skal ende på “r” ved at skifte det ud med eksempelvis verbet “går” (eller med andre verber, hvor du ikke er i tvivl om, der skal “r” på).

Nutids-r er således en meget rammende betegnelse. 😉

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *