Tippet i marts. Nutids-r

Det er ikke altid muligt at høre, om verbet (udsagnsordet) skal ende på “r” eller ej.

Hedder det eksempelvis:
Han køre langsomt, eller han kører langsomt?
– Han
observere fuglene, eller han observerer fuglene?
– Han
lære meget på kurset, eller han lærer meget på kurset?

Det hedder han kører/observerer/lærer.

Køre/observere/lære er infinitivformer (navnemåder).
Det vil sige, at du kan sætte “at” foran.

Så siger du nok:
“Jamen, jeg kan da sætte “at” foran dem alle sammen.
Hør selv: At køre, at kører, at observere, at observerer, at lære, at lærer.”

NEJ, det kan du ikke!

Du kan ikke sætte “at” foran verbet, hvis det ender på “r”.

Pointen er jo netop, at man ved nogle verber ikke kan høre forskel på, om de ender på “r” eller ej.

Prøv at læse følgende eksempler.
Her er du ikke i tvivl om, at der ikke skal “r” på. Altså at infinitiven er uden “r”:
– At går.
– At spørger.
– At håber.
– At taler.
– At sætter.

Det afgørende for, om der skal “r” på verbet, er dermed verbets form.
Altså hvordan det står i sætningen.

Du skal lægge mærke til om:
– Det står som et verballed (udsagnsled)
– Det er infinitivform
– Der står et modalverbum (mådesudsagnsord) foran?

TIP!
Der skal nemlig kun “r” på, hvis verbet står som verballed.

Eksempelvis:
– Han kører langsomt for at observere fuglene. (Verballed & infinitiv)
– Han kører langsomt, fordi han vil observere fuglene. (Verballed & modalverbum foran).

Ekstratip!
Du kan også afgøre, om verbet i sætningen skal ende på “r” ved at skifte det ud med “går” (eller med andre verber, hvor du ikke er i tvivl, om der skal “r” på).

Nutids-r er således en meget rammende betegnelse. 😉

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *