V2-sprog

Dansk er et V2-sprog.

Det betyder, at verballeddet (udsagnsleddet) typisk står som det andet led i en sætning.

En sætning består af forskellige led, og i en hovedsætning, som er en selvstændig sætning, står disse led i en bestemt rækkefølge:

ForfeltCentralfeltCentralfeltCentralfeltSlutfeltSlutfeltSlutfeltSlutfelt
Subjekt eller andre ledVerballed 1Subjekt (inversion)Central adverbialVerballed 2Indirekte objektDirekte objektAdverbial (sted og tid)
Sætningsskema for hovedsætninger

Alle felterne behøver ikke at være udfyldte.

En sætning kan godt kun indeholde to led (de første to felter).
Det vil sige forfeltet med subjektet og verballedet i centralfeltet .

ForfeltCentralfelt
Subjekt (eller andre led)Verballed
Desynger
Udpluk af sætningsskema

Uanset hvor mange led hovedsætningen består af, står verballeddet på plads nummer to.

Eksempelvis:
Han løber ikke.
Hun har lige sovet.
Vi vil også købe en hund.
Karl har lige fortalt dem nyheden.
Jeg vil gerne hente jer på stationen på søndag.
– Nu kommer de tilbage.
– Hvorfor råber du?

Derfor er dansk et v2-sprog.

Subjektets (grundleddets) placering har derimod ikke en fast placering. I de fem første sætninger står subjektet i forfeltet, mens det i de sidste to sætninger står efter verballeddet, altså på tredje pladsen.

I de sidste to sætninger er der inversion, hvilket betyder omvendt omstilling.
Inversion optræder, når der står et andet led end subjektet i forfeltet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *