Værdier

Demokrati er ikke en værdi

Hvad er en værdi egentlig?

Det afhænger af, i hvilken forbindelse man bruger begrebet.

Indenfor matematikken er en værdi et tal, men når man taler om kultur, hvad betyder begrebet så?

Først lige en lille tur forbi begrebet kultur.

Ud fra den komplekse tilgang er kultur den måde, vi gør tingene på.

Det er vores (gruppens/fællesskabets) praksis. Kultur er således noget, man gør i modsætning til det beskrivende kulturbegreb, hvor kultur er noget man er.

Kulturen er fyldt med normer, som er sociale spilleregler.
Normer er skrevne (formelle normer) eller uskrevne regler (uformelle normer) for, hvad vi opfatter som normal adfærd.

Eksempelvis er det i den danske kultur en formel norm, at man ikke må slå sine børn.  

Normer er adfærd, mens værdier er det bagvedliggende ”kompas”.

Det er værdierne, som så at sige styrer normerne.

Værdierne er usynlige og uhåndgribelige.
De fortæller, hvad den pågældende kultur anser for at være vigtigt (positivt), og de ender ofte på –hed.

Eksempelvis:

  • Ærlighed.
  • Frihed.
  • Ansvarlighed.

En værdi er et begreb, som kan komme til udtryk gennem flere normer.
Den samme værdi kan således ligge bag mere end én norm inden for den samme kultur.

Eksempelvis kan værdien frihed ligge bag begge disse normer:

  • At sige sin mening.
  • At træffe egne valg.

Den samme værdi kan også fungere som kompasset bag modstridende normer, hvis man kigger på forskellige kulturer.

Eksempelvis kan værdien respekt udtrykkes i modstridende normer:

  • I den danske kultur viser man respekt ved at kigge andre personer i øjnene/have øjenkontakt, når man taler sammen.
  • I arabiske lande viser børnene respekt ved ikke at kigge de voksne i øjnene.

Forskellige kulturer kan således meget vel have de samme værdier, som udmøntes i forskellige normer.
Det, der adskiller kulturer, er dermed ikke kun forskellige værdierne, men også forskellige normer.

Demokrati er således ikke en værdi, men en styreform.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *