Affikser – præfikser

Et affiks er uselvstændig orddel, som tilføjes et ord.

Affikser kan deles op i præfikser, infikser og suffikser. På dansk bruger vi kun præfikser og suffikser.

Et præfiks er en uselvstændig orddel, som sættes sammen med et ord som en forstavelse. Ordet ændrer betydning, men ordklassen forbliver den samme.

Eksempelvis:
afløb
ekskone
gentage
overbygning
uetisk
vicepræsident.

I ovenstående eksempler har fire substantiver (navneord) ændret betydning via et præfiks:
– af + et løb = et afløb
– eks + en kone = en ekskone
– over + en bygning = en overbygning
– vice + en præsident = en vicepræsident.

Og et verbum (udsagnsord) samt et adjektiv (tillægsord) har ændret betydning:
– gen + at tage = at gentage
– u + at være etisk = at være uetisk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *