Inspireret af mit masterprojekt i dansk som andetsprog (DSA)

Der har været lidt stille herinde, fordi jeg har arbejdet med mit masterprojekt.

Nu er min mastergrad kommet i hus, men hvad er jeg så blevet klogere på?

Jeg har dels lært en masse spændende teori om sprog og didaktik samt fået et bredt indblik i andetsprogsundervisningen.

Derudover er jeg blevet klogere på min egen praksis som andetsprogsunderviser gennem 4 semesteropgaver om:

– Intersprog.
(Det sprog, som kursisten taler i læringsprocessen frem mod dansk).

– Socialkonstruktivisme vs. essentialisme.
(Den måde, som vi taler om, fremstiller og opfatter andre/udlændinge).

– Muligheder for sprogtilegnelse, når jeg underviser på arbejdspladsen.
(Samspillet mellem arbejds- og undervisningsrum).

– Opfyldelse af forskellige mål, når jeg underviser på arbejdspladsen.
(Arbejdsmarkedsrettet dansk og danskprøven).

Og mit masterprojekt har været med til at give mig et bredere perspektiv på læring – fra det kognitive til det sociokulturelle læringssyn, hvilket jeg vil uddybe i et andet indlæg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *