Oversigt over verbernes tider

På dansk har vi fem tider: nutid, datid, førnutid, førdatid og fremtid.

Jeg har tidligere skrevet om ordklasser og sætningsled og i forlængelse af disse indlæg, kan du denne gang læse om verbernes (udsagnsordenes) tider.

Formålet med oversigten er, at du kan se,:

  • hvilke tider der findes på dansk.
  • hvad de hedder på dansk og latin.
  • mindst et eksempel på tiden via en sætning.

OVERSIGT

DanskLatinEksempel
datidpræteritumHan gik en tur
fremtidfuturumHan vil gå en tur/
han går en tur i morgen
førnutidperfektumHan har gået en tur
førdatidpluskvamperfektumHan havde gået en tur
nutidpræsensHan går en tur
Oversigt over verbernes tider i alfabetisk rækkefølge. Den aktuelle tid er markeret med orange.

Hvis du sætter tiderne ind på en lodret tidslinje, ser rækkefølgen sådan ud:

FORTIDPluskvamperfektum
Perfektum
Præteritum
havde gået
har gået
gik
NUTIDPræsensgår
FREMTIDFuturumvil gå/
går i morgen
Lodret tidslinje over de fem tider, der findes på dansk.

På dansk har vi to muligheder for at udtrykke futurum.

Dels via modalverbet (mådesudsagnsordet) “at ville”.
– Han vil gå en tur.

Dels ved at indsætte et tidsadverbial (tidsbiord), som udtrykker fremtid.
– Han går en tur i morgen.

Perfektum og pluskvamperfektum er sammensatte tider.

De består af hjælpeverbet “at have” + kort participium (tillægsform).
– Han har gået en tur.
– Han havde gået en tur.

I nogle tilfælde er hjælpeverbet “at være”.

2 Replies to “Oversigt over verbernes tider”

  1. Godt overblik, du har lavet!
    Der er det drilske ved førnutid, at de overhaler datid i aktualitet – når det er i betydningen uafsluttet eller stadig aktuelt i nutiden… eksempelvis: Jeg har taget en uddannelse. Jeg har været gift i 10 år…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *