Qua

På opfordring vil jeg i dette indlæg beskæftige mig med ordet “qua”.

Konjunktionen “qua”

“Qua” er en konjunktion (bindeord), der betyder “i (sin) egenskab af” eller “som”, og det har en personbetegnelse som reference.

For eksempel:
– Han påtager sig opgaven at forsvare den anklagede qua advokat.

– Vi inviterede hende qua speciallæge til at holde åbningstalen ved konferencen .

I sætningerne er referencerne til henholdsvis “han” og “hende” personbetegnelserne: “advokat” og “speciallæge”.

Præpositionen “qua”

Der findes også en nyere betydning af “qua”, som ifølge ordnet.dk af nogle regnes for ukorrekt. Her er ordet en præposition (forholdsord), og det betyder “i kraft af”, “på grund af” eller “via”.

For eksempel:
– “Døve har qua deres høretab et handicap …” https://ddl.dk/stoet/indsamlinger/
– “At du er et godt menneske qua din etik, aldrig qua dit eksamenssnit.” https://www.berlingske.dk/det-gode-liv/morten-albaek-til-de-unge-nej-du-kan-ikke-blive-lige-hvad-du-vil

Den nyere betydning er væsentligt anderledes fra den oprindelige. Desuden har “qua” ikke en personbetegnelse som reference, og ordklassen er ændret.

På trods af de væsentlige tilpasninger af ordet, er det ikke et særligt populært ord. “På mange virker qua forslidt, som en fattigfin kliché med bismag af forloren dannelse. Hvis man stemte om, hvad der er Danmarks mest upopulære ord, ville qua sikkert få mange stemmer.” https://sproget.dk/raad-og-regler/artikler-mv/sprogligt-politikens-sprogklumme/25-november-2006

Nogle mener ligefrem, at “qua” ikke skal være en del af det danske sprog længere.

Eksempelvis journalisten på Information, Sofie Holm Larsen, der i 2017 i artiklen “19 ord, der skal dø” nævner “qua”, som et ord, der skal ud af det danske sprog.

Hendes begrundelse er, at “qua” er “… en genvej til at være klog med stemmen. ‘På grund af’ fungerer mindst lige så fint.” https://www.information.dk/moti/2017/12/19-ord-doe.

Tyg lidt på den! 😁

Jeg er glad for opfordringen, og at jeg nåede at dykke ned i “qua”, inden det måske forsvinder ud af sproget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *