Substantivers (navneords) ental og flertal

Aalborg.nu Midt-vest d. 12.7.23

Den anden dag faldt jeg over denne overskrift i den husstandsomdelte avis: “Hundredvis af husmår huserer i midtbyen”.

Den får mig til lige at repetere substantivers bøjning i ental og flertal i ubestemt form.

På dansk kan vi danne ubestemt flertal på fire måder.
Den ubestemte entalsform tilføjes:
– “r”
– “e”
– “er”
– ingen endelse.

Eksempelvis:
– en uge – flere uger
– en seng – flere senge
– en bil – flere biler
– et glas – flere glas
.

Når substantivet i ental ender på et “e”, dannes flertal ved at tilføje et “r”.
Når det ender på en konsonant eller en vokal (undtagen “e”), er der tre mulige flertalsendelser: “e”, “er” eller ingen endelse.

Hvis substantivet består af mere end én stavelse, og det ikke er et sammensat substantiv, er det kun de tre første former for endelser, der kan tilføjes. Disse substantiver skal således altid tilføjes en endelse. Det er ikke muligt at sætte substantivet i flertal uden at tilføje noget.

Eksempelvis:
– en ma|ski|ne – flere maskiner
– en læ|rer – flere lærere

– en ap|pel|sin – flere appelsiner.

Flertalsendelsen “e” tilføjes substantiver, som ender på “er” i ental (lærer).
Der er dog nogle substantiver, som ender på “er”, der i flertal mister “e”.

Eksempelvis:
– en søster – flere søstre
– en finger – flere fingre.

Da husmår er et substantiv, der består af flere stavelser, ikke er et sammensat substantiv og ikke ender på “er” i ental, er entals- og flertalsformerne ikke ens.
De hedder derimod en husmår og flere husmårer.
Der skal altså tilføjes “er” i flertal.

Overskriften burde derfor lyde: “Hundredvis af husmårer huserer i midtbyen”.

Der findes selvfølgelig også uregelmæssige substantiver, som jeg ikke kommer ind på i dette indlæg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *