Tippet i april. Faktum eller fakta

Hedder det “faktum” eller “fakta”?

Hvad er forskellen på “faktum” og “fakta”?

“»Fakta er, at der ikke står ledige danskere i kø for at påtage sig det arbejde, som au pairerne udfører«” https://www.berlingske.dk/samfund/fakta-er-at-der-ikke-staar-ledige-danskere-i-koe-for-at-paatage-sig-det

Fakta er, at da det nuværende Social- og Sundhedsudvalg tiltrådte den 1. januar 2018 indledtes arbejdet med at bevare plejecenter Plushøj i Rødvig.”
https://stevnsbladet.dk/fakta-om-aeldreplejen-i-stevns-kommune/

Fakta er, at halvdelen er i gang med jobsøgningen, allerede mens de færdiggør de sidste måneder af deres studie.”
https://ida.dk/om-ida/ida-mener/debatindlaeg-fra-ida/lad-fakta-tale-foer-dimittendsatsen-slagtes

Faktum er, at der i disse tre citater burde stå “faktum” og ikke “fakta”.

Denne skelnen mellem, om ordet ender på “-um” eller “-a”, gælder også for andre substantiver (navneord).

Eksempelvis:
– antibiotikum/antibiotika
– curriculum/curricula
– depositum/deposita
– forum/fora
– karakteristikum/karakteristika
– kontinuum/kontinua
– kvantum/kvanta
– maksimum/maksima
– minimum/minima
– neutrum/neutra
– pensum/pensa
– serum/sera
– visum/visa.


Men hvorfor er der to endelser?

Det skyldes, at denne gruppe af fremmedord, som ender på “-um” har fastholdt flertalsendelsen “-a”.

Ordene ender således på “-um” i ental og “-a” i flertal.

Eksempelvis:
– Hun afleverede sit curriculum til chefen, som allerede havde modtaget adskillige curricula.
– Der var desværre kun et forum, hvor de diskuterede sagen. Han havde forventet, at der var flere fora, så de kunne få alles input.

“Fakta” er dermed flertalsformen af “faktum”, og da der i de ovenstående citater er tale om én ting, hedder det “faktum” og ikke “fakta”.

Nogle af disse fremmedord har dog to flertalsformer.

For eksempel:
– deposita/depositummer
– fora/forummer
– kontinua/kontinuummer
– maksima/maksimummer
– minima/minimummer
– neutra/neutrummer
– sera/serummer.

TIP!:
Denne gruppe af fremmedord ender på “-um” i ental og “-a” i flertal.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *