Den udvidede forklaring på ligger eller lægger m.fl.

Det første indlæg fra 2018 drejer sig om forskellen på at ligge og at lægge. Genlæs det her: http://blog.dreier.dk/ligger-eller-laegger/

Jeg præsenterede dengang to huskeregler til at kende forskel på brugen af de to verber.
I dette indlæg vil jeg gå lidt dybere ned i forskellen på at ligge og at lægge samt andre verber, som hører sammen parvis.

Læs videre “Den udvidede forklaring på ligger eller lægger m.fl.”