Inspireret af mit masterprojekt i dansk som andetsprog

Der har været lidt stille herinde, fordi jeg har arbejdet med mit masterprojekt. Nu er min mastergrad kommet i hus, men hvad er jeg så blevet klogere på?

Jeg har dels lært en masse spændende teori om sprog og didaktik samt fået et bredt indblik i andetsprogsundervisningen. Derudover er jeg blevet klogere på min egen praksis som andetsprogsunderviser gennem 4 semesteropgaver om:

– intersprog (det sprog, som kursisten taler i læringsprocessen frem mod dansk).
– socialkonstruktivisme vs. essentialisme (den måde, som vi taler om, fremstiller og opfatter andre/udlændinge).
– muligheder for sprogtilegnelse, når jeg underviser på arbejdspladsen (samspillet mellem arbejds- og undervisningsrum).
– opfyldelse af forskellige mål, når jeg underviser på arbejdspladsen (arbejdsmarkedsrettet dansk og danskprøven).

Og mit masterprojekt har været med til at give mig et bredere perspektiv på læring – fra det kognitive til det sociokulturelle læringssyn, hvilket jeg vil uddybe i et andet indlæg.

Introduktion til månedens tip

Jeg begynder fra næste uge at lave “månedens tip”.
“Månedens tip” kan være tips om alt, hvad der har med sprog, kommunikation og kultur at gøre.
Det første tip handler om grammatikundervisning i dansk som andetsprog.

Hvis du har ideer til et tip eller et emne, du gerne vil blive lidt klogere på, så skriv en kommentar.

Hej Verden!

Velkommen til min blog, som handler om sprog, kommunikation og kultur.

Min baggrund for at lave denne blog er, at jeg er en sprog- og kulturnørd.
Jeg har hele mit liv interesseret mig for sprog og kultur og arbejdet med disse områder på den ene eller anden måde. Hvis du vil vide mere, så gå ind på min profil på LinkedIn:

www.linkedin.com/in/linapapedreier/

God fornøjelse!