Tippet i november. Omgå eller omgås

Engberg: Vi omgår ikke styrelsens dom

https://finanswatch.dk/Finanshttps://finanswatch.dk/Finansnyt/Realkredit/article1012819.ecenyt/Realkredit/article1012819.ece

I denne måneds sprogtip har jeg fokus på de to verber (udsagnsord): “at omgå” og “at omgås”.

Disse verber minder meget om hinanden, men har forskellige betydninger.

“At omgå” betyder at overtræde eller at komme udenom. Det betyder at undgå at overholde noget eller at undgå at holde sig til noget.

Eksempelvis:
– Det er ikke første gang, de
omgår loven.
– Det var en fortalelse og ikke et bevidst forsøg på at omgå sandheden.
– Eleven mener ikke, at han omgår reglerne ved at bruge Google Translate.
– Advokatfirmaet omgår dommen.

“At omgås” betyder derimod at være sammen med nogen eller at behandle noget på en bestemt måde.

Eksempelvis:
– Hun er utrolig nem at omgås.
– Journalister og politikere
omgås dagligt på Christiansborg.
– På rideskolen skulle de lære at omgås heste.
Soldaten lærte at omgås våben.

I de nedenstående citater burde der derfor stå “omgås” og ikke “omgår”.

“Det vil sige, at vi omgår hinanden med respekt og ordentlighed.” http://overfoerstergaarden.dk/

“At få det bedste ud af situationen som den er lige nu – koblet på hvordan vi omgår hinanden kærligt og med nærvær…” https://mentalmotion.dk/5-ting-familie-kan-have-saerligt-fokus-paa-styrke-jeres-relation-ellers-urolig-tid/

“Hvis et mindretal af den slags skal sætte standarden for flere hundrede studerende, risikerer vi at komme ud på en glidebane, der ikke er gavnlig for den måde, vi omgår hinanden på.” http://medandreord.dk/debat-hvor-er-fornuften/

Du skal dog være opmærksom på, at “omgås” også er den passive form af “at omgå”.

Eksempelvis:
– Skolen accepterer ikke, at reglerne omgås af eleverne.
Denne sætning svarer i aktiv til: “Skolen accepterer ikke, at eleverne omgår reglerne.

– Landets love omgås af kriminelle hver eneste dag.
Denne sætning svarer i aktiv til: “Hver eneste dag omgår kriminelle landets love.

TIP!:
De to verber er på sin vis modsætninger, da “at omgå” drejer sig om at komme udenom noget eller undgå noget, hvorimod “at omgås” betyder at være sammen med nogen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *