Tippet i august . Forstærkende førsteled, hvis det er ekstra godt

Hvis du gerne vil understrege, at noget er ekstra godt, kan du gøre det på forskellige måder.

For det første kan du sætte et adjektiv (tillægsord) foran et adverbium (biord), som tilfældet er i overskriften “ekstra godt”, hvor “godt” er et adverbium, som forstærkes via adjektivet “ekstra”.

Læs videre “Tippet i august . Forstærkende førsteled, hvis det er ekstra godt”

Tippet i juni. Hvorfor gør du nu (ikke) det, når jeg har sagt at…?

Denne måneds tip er lidt anderledes end de foregående, da det ikke er et sprogtip, men et (kulturelt) tip om socialisering.

Måske er du træt af, at når du nu har sagt til dit barn, at det skal:
– Rydde op på værelset, så bliver det ikke gjort.
– Holde op med at råbe, så fortsætter det bare.
– Lade være med at bande, så bliver det ved med at sige eder.

Læs videre “Tippet i juni. Hvorfor gør du nu (ikke) det, når jeg har sagt at…?”

Tippet i februar. Udtaleundervisning

Baggrunden for tippet er, at voksne ikke kan tilegne sig sprog ved simpel imitation, fordi:

– de sorterer lydene i sproget efter deres modersmål.
– de har problemer med at indstille taleorganerne på ny måde.

TIP!
Tag udgangspunkt i de lyde, som kursisten kan i forvejen, især ved voksne mennesker.