Den udvidede forklaring på ligger eller lægger m.fl.

Det første indlæg fra 2018 drejer sig om forskellen på at ligge og at lægge. Genlæs det her: http://blog.dreier.dk/ligger-eller-laegger/

Jeg præsenterede dengang to huskeregler til at kende forskel på brugen af de to verber.
I dette indlæg vil jeg gå lidt dybere ned i forskellen på at ligge og at lægge samt andre verber, som hører sammen parvis.

Læs videre “Den udvidede forklaring på ligger eller lægger m.fl.”

Sprogportrættet: Vinduet til kursisternes sproglige ressourcer

Som jeg skrev i seneste indlæg, er jeg blevet inspireret til at lave mit eget sprogportræt efter at have læst en masteropgave om translanguaging, og fordi jeg er optaget af, hvordan man kan bruge alle kursistens sprog i processen med at lære dansk. Uafhængigt af det er jeg blevet opfordret til at lave inspiration til andre undervisere om netop sprogportrætter.

Læs videre “Sprogportrættet: Vinduet til kursisternes sproglige ressourcer”