Homografer

Homografer er ord, der staves ens, men som udtales forskelligt. Betydningen afgøres ligesom ved homonymer ud fra konteksten, men ved homografer kan der også være andre elementer, som angiver forskelle i udtalen og dermed betydningsforskelle.

Læs videre “Homografer”

Den udvidede forklaring på ligger eller lægger m.fl.

Det første indlæg fra 2018 drejer sig om forskellen på at ligge og at lægge. Genlæs det her: http://blog.dreier.dk/ligger-eller-laegger/

Jeg præsenterede dengang to huskeregler til at kende forskel på brugen af de to verber.
I dette indlæg vil jeg gå lidt dybere ned i forskellen på at ligge og at lægge samt andre verber, som hører sammen parvis.

Læs videre “Den udvidede forklaring på ligger eller lægger m.fl.”